Jun. 1 2002 11:05:27 AM MVC-FD91

SabMag Pacific Northwest - Baker Digital Pics

Saturday's First Stop


MVC-180X.JPG Jun. 1 2002 11:03:42 AM

MVC-181X.JPG Jun. 1 2002 11:03:56 AM

MVC-182X.JPG Jun. 1 2002 11:04:40 AM

MVC-183X.JPG Jun. 1 2002 11:05:02 AM

MVC-184X.JPG Jun. 1 2002 11:05:10 AM

MVC-185X.JPG Jun. 1 2002 11:05:18 AM

MVC-186X.JPG Jun. 1 2002 11:05:26 AM

MVC-187X.JPG Jun. 1 2002 11:08:36 AM

MVC-188X.JPG Jun. 1 2002 11:10:00 AM

MVC-189X.JPG Jun. 1 2002 11:10:12 AM

MVC-190X.JPG Jun. 1 2002 11:10:20 AM

MVC-191X.JPG Jun. 1 2002 11:10:34 AM

MVC-192X.JPG Jun. 1 2002 11:10:52 AM

MVC-193X.JPG Jun. 1 2002 11:12:46 AM

MVC-194X.JPG Jun. 1 2002 11:13:18 AM

MVC-195X.JPG Jun. 1 2002 11:20:46 AM

MVC-196X.JPG Jun. 1 2002 11:20:56 AM

Third Stop - After the Rain


MVC-197X.JPG Jun. 1 2002 3:05:12 PM

MVC-198X.JPG Jun. 1 2002 3:05:34 PM

MVC-199X.JPG Jun. 1 2002 3:05:50 PM

MVC-200X.JPG Jun. 1 2002 3:06:50 PM

MVC-201X.JPG Jun. 1 2002 3:06:58 PM

Back at the Devlins'


MVC-202X.JPG Jun. 1 2002 7:55:48 PM

MVC-203X.JPG Jun. 1 2002 7:56:06 PM

MVC-204X.JPG Jun. 1 2002 7:58:28 PM

MVC-205X.JPG Jun. 1 2002 7:59:12 PM

MVC-206X.JPG Jun. 1 2002 8:01:10 PM

Connector Melt-down and Repair


MVC-207X.JPG Jun. 1 2002 8:05:52 PM

MVC-208X.JPG Jun. 1 2002 8:09:18 PM

MVC-209X.JPG Jun. 1 2002 8:16:18 PM

MVC-210X.JPG Jun. 1 2002 8:30:12 PM

MVC-211X.JPG Jun. 1 2002 8:30:40 PM

MVC-212X.JPG Jun. 1 2002 8:39:46 PM

Stop at Uncle Dan's on the ride home


MVC-213X.JPG Jun. 2 2002 11:05:54 AM

MVC-214X.JPG Jun. 2 2002 11:06:08 AM

MVC-215X.JPG Jun. 2 2002 11:06:16 AM